RUB
Негазированная минеральная питьевая столовая вода  купить от производителя Россия цена экспорт импорт СНГ
Premium Gold
Reviews: 0
BuharDon, OOO
+7 (909) 472-60-36

Nước uống vẫn còn khoáng

Bàn uống nước khoáng có ion bạc, thể tích 1,5 PET
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 13 RUB/c  - từ 672 c
Minimum order cost: 8 736.00 RUB
Sản phẩm: Nước uống khoáng ion bạc, 1.5L PET, mua giá sỉ từ nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại Nga, Bắc Ossetia (Alania) Thể tích có sẵn: 1,5 l. Dựa trên kết quả phân tích hóa học của Viện nghiên cứu Pyatigorsk về khu nghỉ dưỡng. Khuyến khích sử dụng mà không có hạn chế. Giếng số 1/4. TU 9185 - 003...
Nhóm: Негазированная минеральная питьевая столовая вода
Bàn uống nước khoáng có ion bạc, thể tích 1,5 PET
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
Minimum order cost: 8 736.00 RUB
Sản phẩm: Nước uống khoáng ion bạc, 1.5L PET, mua giá sỉ từ nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại Nga, Bắc Ossetia (Alania) Thể tích có sẵn: 1,5 l. Dựa trên kết quả phân tích hóa học của Viện nghiên cứu Pyatigorsk về khu nghỉ dưỡng. Khuyến khích sử dụng mà không có hạn chế. Giếng số 1/4. TU 9185 - 003...
Nhóm: Негазированная минеральная питьевая столовая вода
Nước bàn uống vẫn khoáng với ion bạc, thể tích 0,5 Ly
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 17.6 RUB/c  - từ 8640 c
Minimum order cost: 152 064.00 RUB
Sản phẩm: Nước uống khoáng ion bạc, ly 0,5 l, mua giá sỉ từ nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại Nga, Bắc Ossetia (Alania) Thể tích có sẵn: 0,5 l thủy tinh. Dựa trên kết quả phân tích hóa học của Viện nghiên cứu Pyatigorsk về khu nghỉ dưỡng. Khuyến khích sử dụng mà không có hạn chế. Giếng số 1/4. TU...
Nhóm: Негазированная минеральная питьевая столовая вода
Nước bàn uống vẫn khoáng với ion bạc, thể tích 0,5 Ly
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 17.6 RUB/c  - từ 8640 c
Minimum order cost: 152 064.00 RUB
Sản phẩm: Nước uống khoáng ion bạc, ly 0,5 l, mua giá sỉ từ nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại Nga, Bắc Ossetia (Alania) Thể tích có sẵn: 0,5 l thủy tinh. Dựa trên kết quả phân tích hóa học của Viện nghiên cứu Pyatigorsk về khu nghỉ dưỡng. Khuyến khích sử dụng mà không có hạn chế. Giếng số 1/4. TU...
Nhóm: Негазированная минеральная питьевая столовая вода
Nước bàn uống vẫn khoáng với ion bạc, thể tích 5L PET
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 29.91 RUB/c  - từ 126 c
Minimum order cost: 3 768.66 RUB
Sản phẩm: Nước uống khoáng ion bạc, 5L PET, mua giá sỉ từ nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại Nga, Bắc Ossetia (Alania) Thể tích có sẵn: 5 lít. Dựa trên kết quả phân tích hóa học của Viện nghiên cứu Pyatigorsk về khu nghỉ dưỡng. Khuyến khích sử dụng mà không có hạn chế. Giếng số 1/4. TU 9185 - 003 -...
Nhóm: Негазированная минеральная питьевая столовая вода
Nước uống khoáng có ion bạc, thể tích 0,5 PET
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 11.25 RUB/c  - từ 8640 c
Minimum order cost: 97 200.00 RUB
Sản phẩm: Nước uống khoáng ion bạc 0,5L PET, mua giá sỉ từ nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại Nga, Bắc Ossetia (Alania) Thể tích có sẵn: 0,5 l. Dựa trên kết quả phân tích hóa học của Viện nghiên cứu Pyatigorsk về khu nghỉ dưỡng. Khuyến khích sử dụng mà không có hạn chế. Giếng số 1/4. TU 9185 - 003 -...
Nhóm: Негазированная минеральная питьевая столовая вода
Nước uống khoáng có ion bạc, thể tích 0,5 PET
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 11.25 RUB/c  - từ 8640 c
Minimum order cost: 97 200.00 RUB
Sản phẩm: Nước uống khoáng ion bạc 0,5L PET, mua giá sỉ từ nhà máy sản xuất để xuất khẩu tại Nga, Bắc Ossetia (Alania) Thể tích có sẵn: 0,5 l. Dựa trên kết quả phân tích hóa học của Viện nghiên cứu Pyatigorsk về khu nghỉ dưỡng. Khuyến khích sử dụng mà không có hạn chế. Giếng số 1/4. TU 9185 - 003 -...
Nhóm: Негазированная минеральная питьевая столовая вода
LiveInternet

Mô tả

Негазированная минеральная питьевая столовая вода